ارز دیجیتال

آموزش کاربردی کامپیوتر
10 ساعت
20USD
ما در این دوره به شما مفهومی ساده از ارزهای دیجیتال عرضه میکنیم که بر پایه ی آن بتوانید چگونگی عملکرد ارزهای دیجیتال را درک نمایید و گام های ساده و...
Beginner
10 ساعت
Add to Wishlist
20USD