دوره های ترمیک آموزش زبان اسپانیایی

آرشیو

شبکه های اجتماعی

یکی از مهم ترین و گسترده ترین زبانهای دنیا زبان اسپانیایی است. این زبان از خانواده زبانهای رومانس و زبانهای هندو-اروپایی است. چیزی که امروزه به عنوان زبان اسپانیایی کاربرد دارد در واقع محصول حمله ها به اسپانیا و تلفیقی از زبانهای مختلف اقوام مهاجم می باشد. در حال حاضر کشورهای زیادی به زبان اسپانیایی صحبت می کنند زیرا اسپانیایی زبان رسمی بیش از بیست کشور جهان است. این زبان یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل می باشد.

چنانچه برای یادگیری زبان اسپانیایی فرصت کافی دارید ما به شما دوره های ترمیک آموزش زبان اسپانیایی را پیشنهاد می کنیم. اما اگر نیاز به یادگیری زبان در فرصت کوتاهی دارید با ما تماس بگیرید تا دوره متناسب شرایط شما را طراحی کنیم.

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review