دوره فوق فشرده زبان فرانسه

آرشیو

شبکه های اجتماعی

بیش از ۲۲۰میلیون نفر در تمام پنج قاره به زبان فرانسه صحبت می‌کنند. زبان فرانسه زبان اصلی ارتباطات بین‌المللی است. بعد از زبان انگلیسی، زبان فرانسوی دومین زبانی است که مردم جهان تمایل به یادگیری آن دارند و همچنین ششمین زبان از لحاظ وسیع بودن در دنیا است.

زبان فرانسه در پنج قاره و توسط بیش از دویست و بیست میلیون نفر صحبت می شود. این زبان یکی از زبانهای اصلی در ارتباطات بین المللی است. زبان فرانسه بعد از انگلیسی محبوبترین زبان برای یادگیری در بین مردم جهان است. از لحاظ میزان گستردگی نیز می توان زبان فرانسه را ششمین زبان دنیا به حساب آورد. اگر قصد یادگیری زبانی غیر از انگلیسی را دارید ما به شما زبان فرانسه را توصیه می کنیم. زیرا توانایی صحبت کردن به هر دو زبان فرانسوی و انگلیسی شما را برای کسب فرصتهای شغلی از دیگران متمایز می کند.

زبان فرانسه همچنین زبان دنیای مد و فرهنگ است. شما با یادگیری این زبان با دنیایی از زیباییها آشنا می شوید.

اگر به دنبال یادگیری سریع زبان فرانسه هستید ما با شما این دوره را پیشنهاد می کنیم.

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review